.

.

PiHome là một nền tảng điện toán đám mây toàn diện, với một kiến trúc công nghệ được LEGO hoá giúp các đối tác là các BQL, các nhà phát triển BĐS có thể số hoá dữ liệu cư dân, chuyển đổi số hoạt động kinh doanh và phát triển hệ sinh thái công nghệ bằng cách lắp ghép, tích hợp nhiều ứng dụng trên một nền tảng lõi của PiHome bao gồm các phần mềm dịch vụ (SaaS), ứng dụng IOT, Smart Home, Smart Cities về sau

Liên hệ

Nhắn tin cho PiHome qua Facebook
Nhắn tin cho PiHome qua zalo