CBRE

CBRE

CBRE là công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản trọn gói hàng đầu thế giới với năng lực rộng hơn và sâu hơn bất kỳ công ty nào trong cùng lĩnh vực.
CBRE cung cấp một loạt các dịch vụ tích hợp, bao gồm cơ sở vật chất, giao dịch và quản lý dự án; quản lý tài sản; quản lí đầu tư; thẩm định và định giá; cho thuê tài sản; tư vấn chiến lược; mua bán tài sản; dịch vụ thế chấp và dịch vụ phát triển.

Liên hệ